17. 9. 2021

Bicykle z Mojekolo pomáhajú Charite Ostrava

Charita Ostrava poskytuje medzi inými aj pomoc ľuďom, ktorí sa dostali do nepriaznivej životnej situácie a prišli o strechu nad hlavou. Pomáha im s návratom späť do bežného života až k samostatnému bývaniu. Vďaka partnerstvu s Mojekolo teraz v radoch Charity Ostrava okrem dobrých ľudí slúžia aj dve horské bicykle Pells.

 

Bicykel ako spôsob, ako sa priblížiť klientom

„„Zamýšľala som sa nad možnosťami, ako sa čo najviac priblížiť klientom a zároveň byť efektívny v rámci veľkého mesta,“ hovorí Jana Nemcová, vedúca služby Charitného strediska sv. Benedikta Labre - terénnych programov. „Vďaka využitiu bicyklov sa dostávame bližšie ku klientom, mažú sa sociálne rozdiely, získavame potrebnú dôveru, na ktorej je možné začať budovať vzťah. Na bicykloch sa môžeme rýchlejšie dostať do lokalít, ktoré sú autom nedostupné,“ hodnotí základný prínos pohybu v práci na dvoch bicykloch Jana Nemcová. Bicykel umožňuje okamžite byť u klienta, ktorý na začiatku nemusí mať potrebu byť kontaktovaný.

 

Jazda na bicykli má samozrejme tiež pozitívny vplyv na prevádzkové náklady poskytovania služby a po dvoch bicykloch bez motora zostáva nesporne menšia ekologická stopa. „Hoci bicykle používame niečo vyše pol roka, môžem povedať, že nám umožnili výrazne zefektívniť a skvalitniť kontaktnú prácu v teréne,“ dopĺňa Jana Nemcová, ktorá vďaka svojmu osobnému nastaveniu bicykel ako pracovný prostriedok využíva bez ohľadu na ročné obdobie.

 

Kola Pells pro Charitu OstravaPells kola pro Charitu Ostrava

 

Denne kontaktní pracovníci na cestách za svojimi klientmi prejdú na bicykli až 40 km. V službe aj vďaka partnerstvu a podpore obchodu Mojekolo.sk zatiaľ slúžia 2 horské bicykle Pells a do budúcnosti sa plánuje využitie ešte jedného ďalšieho. Autá samozrejme zostali nutným pracovným prostriedkom terénnych sociálnych pracovníkov pre sprievody ľudí z vylúčenej lokality pre zabezpečenie osobných záležitostí klientov, ako sú kontakt s úradmi, lekárom a pod., ale bicykle už si vydobyli svoje pevné miesto v mobiliári ostravskej Charity.

 

Charita Ostrava

Systém služieb na podporu ľudí bez domova buduje Charita Ostrava už od roku 1994, kedy vznikla nocľaháreň a azylový dom pre mužov a azylový dom pre mamičky s deťmi. V roku 2006 pribudlo nízkoprahové denné centrum pre ženy a mužov z „ulice“, kde môžu nachádzať každý všedný deň bezpečné prostredie, zázemie pre hygienu, sociálne poradenstvo atď. Systematická pomoc priamo v ostravských vylúčených lokalitách sa do ďalšej nadväzujúcej služby Terénne programy premietli od začiatku roku 2017. Najmladšia zo služieb Charity Ostrava odvtedy prináša nielen nádej do životov ľudí, ktorí mnohokrát nádej už stratili, ale v malom tíme 3 sociálnych pracovníkov priniesla od začiatku tohto roka aj drobnú inováciu do svojej práce, ktorá však poskytovanie pomoci významne skvalitňuje.