MOJEKOLO vždy hľadá do svojich predajní zapálených odborníkov, ktorí sa chcú pripojiť k tímu cyklo nadšencov. Ponúka ľuďom rôznych profesií so správnou motiváciou a schopnosťou možnosť sa nadchnúť pre zaujímavé úlohy, rôzne pracovné príležitosti aj perspektívu do budúcnosti.