Návody ku komponentom Shimano

 

* detailné návody a tech. dokumentáciu k jednotlivým komponentom Shimano nájdete na oficiálnych stránkach si.shimano.com